Personel

Dyrektor: mgr MARIUSZ ROSIŃSKI

Kierownicy poszczególnych działów i sekcji:

Dział księgowości, Gł. Księgowy:  mgr JOANNA ŁAKOMY
                                                           tel. 12 2735036 w.20       e-mail: ksiegowosc@dpstrzemesnia.pl 
Sekcja Opiekuńczo - Terapeutyczna: mgr STEFANIA MORZE
                                                            tel. 12 2735036  w.23     e-mail:dzialopiekunczy@dpstrzemesnia.pl 
Sekcja Gospodarczo - Techniczna: KATARZYNA BIZOŃ
                                                             tel. 122735036 w. 18     e-mail: dzialtechniczny@dpstrzemesnia.pl
Sekcja Kadrowo - Administracyjna: JADWIGA CHORZALSKA
                                                             tel. 12 2735036 w.10      e-mail: kadry@dpstrzemesnia.pl