NIEZBĘDNE INFORMACJE W CZASIE PANDEMII

  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Biały Potok" w Trzemeśni informuje, że na podstwie art.11 ust.1 ustawy z dnia 02.03.2020 o szczególnych rozwiazaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w celu minimalizowania mozliwosci wystapienia lub rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzono:
1. zakaz odwiedzin mieszkańców w Domu,
2. zakaz opuszczania dps przez mieszkańców
3. monitorowanie stanu zdrowia personelu,
4. bezwzgledne przestrzeganie zasad higieny osobistej mieszkańców oraz pracowników Domu,
5. ogranoiczenie wzajemnego kontaktuoraz unikanie spotkań grupowych,
6. monitorowanie i stosowanie środków ochrony osobistej osobom, których obecność na terenie dps jest konieczna do zapewnienia ciagłości działalnosci jednostki,
7. bezwzględne przestrzeganie procedur i zaleceń wydanych przez odpowiednie służby i organy państwa.

PROCEDURA
 sprawie działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2
w przypadku gdy mieszkaniec będzie musiał opuścić Dom w celu poddania się badaniom, leczeniu szpitalnemu w dobie epidemii zalecam:
 
  1. Mieszkaniec po powrocie z SOR-u, przychodni bądź szpitala, po wykonaniu niezbędnych zabiegów higienicznych,  umieszczany jest w specjalnie na ten cel przygotowanym pokoju ( izolatka), i przebywa w nim przez 14 dni
  2. Odzież i rzeczy przywiezione z mieszkańcem są dezynfekowane i oddane do prania.
  3. Do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcem wytypowana jest osoba na danej zmianie, która zachowuje bezwzględny reżim sanitarny
  4. Mierzenie temperatury dwa razy dziennie, w przypadku wystąpienia objawów  natychmiastowy kontakt z właściwymi służbami
  5. Kierowca , po przywiezieniu mieszkańca zobowiązany jest do zdezynfekowania całego pojazdu.