Kontakt

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"BIAŁY POTOK"
32-425 Trzemeśnia 377

tel.centrala (0-12) 273 50 36
fax  12 273 50 35

e-mail: bialypotok@dpstrzemesnia.pl

Dyrektor mgr Mariusz Rosiński
tel. 12 273 52 25

Bezpośredni nadzór nad działalnością Domu sprawuje:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach
ulica Kazimierza Wielkiego 5
32-400 Myślenice
tel. 12 274 98 00   centrala
       12 274 98 10   sekretariat