Poezja śpiewana w Pcimiu

23.06.gościliśmy w Pcimiu