Plener malarski

Izdebnik gościł mieszkańców, którzy przejawiają zdolności malarskie