Fundusze UnijneW dniu 09 czerwca została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu
 Przebudowa i modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Biały Potok" w Trzemeśni z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego MRPO na lata 2007-2013.
Opis projektu:

Tytuł projektu:

   Przebudowa i modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Biały Potok" w Trzemeśni

Numer projektu:

   MRPO.06.03.02-12-560/09

Nazwa Programu Operacyjnego:

   MRPO - Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Numer i nazwa Osi Priorytetowej:

   6. Spójność wewnątrzregionalna
numer i nazwa Działania:
   6.3 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym socjalnego i zdrowotnego

Numer i nazwa Schematu:

   Schemat B: Opieka społeczna 

Beneficjent:

   Powiat Myślenicki

Realizator projektu:

   Dom Pomocy Społecznej "Biały Potok" w Trzemeśni

Zakres rzeczowy projektu:


Projekt "Przebudowa i modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Biały Potok" w Trzemeśni obejmuje przebudowę i modernizację obiektu - roboty wewnątrz oraz na zewnątrz budynku. Zakres robót dotyczy m.in. wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, odgromowej, przebudowę systemu przeciwpożarowego, termomodernizację, a więc docieplenie nieocieplonej części budynku. Ponadto, przeprojektowano istniejące węzły sanitarne przy pokojach projektując nowe łazienki zaopatrzone w prysznic, umywalkę i toaletę, dostosowując je do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zrealizowana inwestycja przyczyni się do polepszenia dostępu mieszkańców Powiatu Myślenickiego do usług z zakresu pomocy społecznej. poprawi się również funkcjonalność Domu Pomocy społecznej "Biały Potok" , co wpłynie na wzrost komfortu użytkowania budynku zarówno przez osoby wymagające całodobowej opieki, jak również przez personel.

Okres realizacji projektu: 

   01/07/2009 - 15/05/2012

Wartość projektu:

- całkowita wartość projektu    -  2 280 072,93 PLN
- wydatki kwalifikowane           -  2 182 361,56 PLN
- dofinansowanie MRPO          -  1 527 653,01 PLN  


Zobacz galerie: